Gabna sameby

I förändringens tid 1890-1940

400 kr

Skogssamisk vilja

En jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid

350 kr

Banbrytande ledare och forskare

Vänbok till Lars Thomasson

363 kr

Ett historiskt möte

Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

273 kr

Under the Same Sun

Parallel Issues and Mutual Challenges for San and Sami Peoples and Research

350 kr

Historien och Härjedalsdomen

En kritisk analys

385 kr

Nya vatten, dunkla speglingar

Industriell kolonialism genom svensk vattenkraftutbyggnad i renskötselområdet 1910-1968

350 kr

Lappväsendet

Tillämpningen av svensk samepolitik 1885-1971

490 kr

Långa perspektiv

Samisk forskning & traditionell kunskap

371 kr

Rivers to cross

Sami Land Use and the Human Dimension

350 kr

Vid foten av fjället

Forskning om samernas historia och samhälle

385 kr

Jakten på den försvunna samiska dansen

Det här är berättelsen om hur koreografen Ola Stinnerbom till slut fann bevisen på att det verkligen har funnits en samisk danstradition.

140 kr

Äktenskap i Sápmi

Giftermålsmönster och etnisk komplexitet i kolonisationens tidevarv, 1722-1895

254 kr

Människor i norr

Samisk forskning på nya vägar

360 kr

Renskötseln är mitt liv

Analys av den samiska renskötselns ekonomiska anpassning

241 kr

En lappdrängs omvändelse

Svenskar i möte med samer och deras religion på 1600- och 1700-talen

300 kr