Lappväsendet

Tryckt bok

Köp för 490 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Lappväsendet

Tillämpningen av svensk samepolitik 1885-1971

ISBN
9789174593044
Häftad
541 sidor
Utgiven
2012
Språk
swe

Patrik Lantto

Pris från 490 kr

Skrifter från Centrum för samisk forskning, nr 14

År 1885 utnämndes den första lappfogden i Sverige. Det var tänkt som en tillfällig åtgärd för att komma tillrätta med konflikter mellan bofasta och renskötare, men blev i själva verket det första steget mot bildandet av en ny myndighet, lappväsendet. Den fick ansvar för samefrågor och skulle existera ända fram till 1971. Patrik Lantto skildrar hur tillsättandet av de första lappfogdarna motiverades, liksom skälen till utvidgningen av myndigheten. Fokus ligger även på hur lapptjänstemännen agerade i olika frågor, hur renskötseln som näring beskrevs, hur samer som grupp betraktades och vilken roll renskötseln hade i denna föreställningsvärld. Lappväsendets funktion i statens samepolitik och myndighetens relation till samerörelsen undersöks också.