Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv

Tryckt bok

Slut

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv

ISBN
9789197446884
Häftad
44 sidor
Utgiven
2007
Språk
swe

Karin Mannela Gaup

Pris från 120 kr

Skrifter från Centrum för samisk forskning, nr 9

I forskningsrapporten Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv presenterar Karin Mannela Gaup en analys av de olika förutsättningar som gäller för framför allt Sametingens möjligheter att aktivt verka för en samisk kulturpolitik. Det är särkilt de ekonomiska resurserna som skiljer länderna åt men även innehållet i de kulturpolitiska målen och definitionerna varierar. I rapporten granskas tre viktiga områden; kulturmiljövården, forskningen och media. Rapporten klargör på ett övertygande sätt nödvändigheten av framtida samsyn och samarbete.