Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv

Printed Book

Out of stock

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv

ISBN
9789197446884
Soft cover
44 pages
Published
2007
Language
swe

Karin Mannela Gaup

Price from SEK 120

Skrifter från Centrum för samisk forskning, no. 9

I forskningsrapporten Samisk kulturpolitik i ett nordiskt perspektiv presenterar Karin Mannela Gaup en analys av de olika förutsättningar som gäller för framför allt Sametingens möjligheter att aktivt verka för en samisk kulturpolitik. Det är särkilt de ekonomiska resurserna som skiljer länderna åt men även innehållet i de kulturpolitiska målen och definitionerna varierar. I rapporten granskas tre viktiga områden; kulturmiljövården, forskningen och media. Rapporten klargör på ett övertygande sätt nödvändigheten av framtida samsyn och samarbete.