Skogssamisk vilja

Tryckt bok

Köp för 350 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Skogssamisk vilja

En jubileumsantologi om skriften "Dat läh mijen situd", Karin Stenberg och skogssamisk historia och nutid

ISBN
9789178553730
Häftad
404 sidor
Utgiven
2020
Språk
swe

Åsa Össbo (red.), Bertil Marklund (red.), Lena Maria Nilsson (red.), Krister Stoor (red.)

Pris från 350 kr

Skrifter från Centrum för samisk forskning, nr 27

Skogssamisk vilja är en jubileumsantologi till hundraårsminnet av att den skogssamiska läraren Karin Stenberg med hjälp av författaren Valdemar Lindholm gav ut skriften Dat läh mijen situd (det är vår vilja). En vädjan till Svenska Nationen från Samefolket. Det är en politisk kampskrift om den skogssamiska situationen i Sverige för hundra år sedan som på många sätt är aktuell också idag. Antologin inleds med ursprungstexten Dat läh mijen situd men innehåller ytterligare tolv bidrag som på olika sätt tar utgångspunkt i Stenbergs skrift, person och kunskaper om samernas historia.

Kapitlen som följer med sina olika inriktningar utgör en fortsättning på Karin Stenbergs pionjärinsats för det skogssamiska folket. Bidragen omfattar även studier om Karin Stenberg som barn och vuxen. Bland kapitlen finns fem bidrag skrivna av skogssamer som träffade henne i vardagen, är släkt med henne eller varit hennes elever. Vi får vidare följa hennes litterära samtid i texter om samerna. Karin Stenberg hade troligen redan under 1920-talet förvärvat kunskaper om samernas utbredning söderut. Forskningens framsteg till idag hade säkerligen fångat hennes intresse.

Redaktionskommitténs förhoppning med denna bok är att den fångar intresset för skogssamisk historia, ger den samiska läsekretsen ny kunskap men framförallt fångar de ungas intresse för skogssamerna.