Gabna sameby

Tryckt bok

Köp för 400 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Gabna sameby

I förändringens tid 1890-1940

ISBN
9789180702294
Inbunden
384 sidor
Utgiven
2024
Språk
swe

Lars Petter Niia, Gudrun Norstedt (red.)

Pris från 400 kr

Skrifter från Centrum för samisk forskning, nr 30

Gabna Sameby genomgick en omvälvande tid under några årtionden från och med slutet av 1800-talet. Malmbanan byggdes, Kirunamalmen började brytas, en hel stad växte upp, den inflyttade befolkningen gjorde anspråk på jakt och fiske, turister strömmade till. Till stor del skedde detta på marker som Gabna sameby, dåvarande Rautasvuorna byalag, tidigare kunnat disponera tämligen obehindrat. De renskötande samerna anpassade sig genom att förändra sina bosättningsmönster, flytta längs nya leder, utnyttja kommunikationsmedlen, utöka sin handel, organisera sig och på många andra sätt. Författaren Lars Petter Niia, själv född och uppväxt i Gabna sameby, skildrar förändringens tid utifrån arkivhandlingar, intervjuer med minnesgoda människor och ett rikt bildmaterial. Texten har faktagranskats och redigerats av fil.dr. Gudrun Norstedt.