Ett historiskt möte

Tryckt bok

Köp för 273 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Ett historiskt möte

Protokollet från samernas landsmöte i Östersund 1918

ISBN
9789176018378
Häftad
168 sidor
Utgiven
2018
Språk
swe

Patrik Lantto

Pris från 273 kr

Skrifter från Centrum för samisk forskning, nr 24

Den 5 februari 1918 öppnades det första samiska landsmötet i Sverige i Östersund. Mötet hade stor betydelse i sin samtid, och är en av de mer betydelsefulla historiska händelserna i modern samisk historia i Sverige. Anordnandet av ett landsmöte var det mest påtagliga uttrycket för en ny våg av samisk politisk mobilisering där samerna nu för första gången direkt lyckades påverka den svenska samepolitiken.

Protokollet från landsmötet, som trycktes 1918, innehåller ett mycket detaljerat diskussionsprotokoll från debatterna samt en fullständig återgivning av två av de tre huvudtal som hölls under landsmötesdagarna. Denna bok innehåller en faksimilutgåva av det fullständiga landsmötesprotokollet, samt även den inbjudan till landsmötet som gick ut till den samiska befolkningen. Boken innehåller även två artiklar av professor Patrik Lantto, föreståndare vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, som placerar in mötet i en historisk kontext.