Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi

Tryckt bok

Köp för 195 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi

En antologi

ISBN
9789178555291
Häftad
207 sidor
Utgiven
2021
Språk
swe

Pris från 195 kr

Skrifter från Centrum för samisk forskning, nr 28

I denna antologi samlas åtta bidrag kring samisk hälsoforskning. De inledande kapitlen är originalbidrag till antologin medan ytterligare två kapitel är omarbetade artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter. Fyra kapitel utgör omarbetade examensarbeten inom ramen för psykologutbildningen vid Umeå universitet och har ett antal år på nacken. Tillsammans ger bidragen en insikt i forskning kring samisk hälsa och frågor som påverkat samers hälsa sedan början av 2000-talet.

En befolknings hälsa och välbefinnande ska naturligt alltid stå i centrum av dess politiska liv. Texterna i denna antologi har varit aktuella och relevanta för det samiska samhället under lång tid, och därför är det med glädje vi ser att Sametinget nyligen antagit sitt första hälsopolitiska program, där man särskilt lyfter fram betydelsen av att arbeta för en god psykisk hälsa hos det samiska folket. Samiska perspektiv på hälsa ser ut att ha kommit för att stanna, i politiken och akademin såväl som i konkreta vårdmöten. Redaktörernas förhoppning är att kunskapen och kunskapsutbytet i antologin ska bidra till att vitalisera Sametingets och andra centrala aktörers arbete på området. För alla människors rätt till en god hälsa.