Under the Same Sun

Tryckt bok

Köp för 350 kr

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

Under the Same Sun

Parallel Issues and Mutual Challenges for San and Sami Peoples and Research

ISBN
9789176011379
Inbunden
200 sidor
Utgiven
2015
Språk
eng

Peter Sköld, Moa Sandström, Maitseo Bolaane

Pris från 350 kr

Skrifter från Centrum för samisk forskning, nr 22

Denna bok är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan San Research Centre, University of Botswana och Vaartoe – Centrum för samisk forskning (CeSam) vid Umeå universitet. De olika kapitlen är skrivna av projektdeltagare som representerar urfolksforskning, urfolksstudenter, urfolksorganisationer och – samhällsarbetare samt personal vid universitetsbibliotek.

Olika aspekter diskuteras kring ämnen som sårbarhet och satsningar på hållbar utveckling för Sanfolket och det samiska folket genom teman som urfolksrätt, samhällsutveckling, traditionell kunskap, etnicitet, språk, utbildning, hälsa och urfolksforskning. Utgångspunkten är att toppstyrda tillvägagångsätt och externa perspektiv sällan uppnår positiv förändring på lång sikt, vare sig det gäller utvecklingsinsatser eller forskning. För att lyckas måste hållbar utveckling förankras hos och definieras av de berörda folken själva.