En lappdrängs omvändelse

Tryckt bok

Slut

PDF

 

ePub

 

Läs online

 

Open Access

 

En lappdrängs omvändelse

Svenskar i möte med samer och deras religion på 1600- och 1700-talen

ISBN
9789197446846
Inbunden
322 sidor
Utgiven
2006
Språk
swe

Daniel Lindmark

Pris från 300 kr

Skrifter från Centrum för samisk forskning, nr 5

Daniel Lindmark är professor vid institutionen för historiska studier vid Umeå universitet. I boken belyser han på olika sätt det svenska intresset för samerna och deras religion från 1680-talets "trolldomsrannsakningar" till 1770-talets missionsskildringar. Med utgångspunkt i "Avguderiet i Silbojokk" 1682 visar Daniel Lindmark inte bara hur de svenska myndigheterna gick tillväga för att få samerna att överge sin religion, utan också hur argumenten för svensk bosättning i lappmarken utformades på 1600-talet.

Det manuskript om "lappdrängen" Anders omvändelse och andra exempel på missionens framgång som skolmästaren Theophilus Gran skickade in till Samfundet Pro Fide et Christianismo blir i boken föremål för en omfattande analys. Genom en jämförelse med andra missions-skildringar visar författaren hur 1600-talets ortodoxa missionspraxis med kollektiv övergång från samiska riter till kristen gudstjänst under 1700-talet ersattes av en missionsverksamhet som syftade till individuell omvändelse av pietistisk typ.